Björkö - matsalsbyggnad

Här nedan finns bilder över Björkö friskolas gamla matsal utanpå och inuti för att underlätta kostnadberäkning av flytt.

Länk till försäljarens bilder o beskrivning; https://modulhuset.se/begagnat/ scrolla ner till 'Sålda begagnade objekt', den röda skolbyggnaden är vad vi köpt. Sista bilden visar var skarven i längdled går, man ser en liten utbuktning i den svarta panelen. Det är två fläktanläggningar dels den i köket dels den för övrig ventilation.

Ritning

Toaletterna på ritningen i matsalen är borttagna, återstår bara en vägg med fönster i. Huset delas halvvägs så att entrédörren tillhör den del vi kallar kontorsdelen som inte ska bli klubblokal medan matsal och kök inkl hkpwc är den del som ska bli klubblokal. Innanför entredörren är tre wc byggda där det står Fläkt/förråd finns 2 inkl litet förråd samt 1 wc enligt ritning. Dessa vill inte de som ska köpa kontorsdelen ha.

Lite bilder vi tog i kontorsdelen:

 

till vänster om mitten nedan...

 

ungefär mitt i, fönstret är på väggen med fast soffa utanpå, jfr modulhusets bilder

 

 andra sidan vikväggen

 

 till höger om furudörren ovan

 entre med sträd- o varmvattenberedarrum, toaletter, fläktrum o elcentral

städskrubb m varmvattenberedare direkt innanför ytterdörr

Elcentral

entresidan utifrån, klubbens del hitåt, kontorsdelen from ytterdörren o bortåt.

 

Lite bilder i klubbens del:

diskväggen, gränsar mot toaletter o entredelen

mitt i köket, pelare i gräns mellan baracker. Spolbart golv ej "delat" i gränsen

Bakugn, metallklädd vägg bakom, barackerna ska delas till vänster om ugnen, inklädningen o fläkt ovan ej byggt mht att de ska delas..

 

Förråd i den del med kortsida som klubben ska ta.

Matsalen syns rätt bra på Modulhusets hemsida.